PGE Paliwa sp. z o.o. działa etycznie oraz odpowiedzialnie i tego samego oczekujemy od wszystkich naszych pracowników oraz partnerów biznesowych. Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE jest zbiorem wartości i zasad obowiązujących w całej Grupie PGE. W Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej PGE określono podstawowe wartości etyczne Grupy PGE oraz standardy, których oczekuje się od pracowników i współpracowników. W Kodeksie postępowania dla partnerów biznesowych spółek Grupy Kapitałowej PGE określono podstawowe wartości etyczne oraz standardy, które oczekuje się od kontrahentów i partnerów biznesowych spółek Grupy Kapitałowej PGE.

Kultura pracy w Grupie Kapitałowej PGE opiera się na trzech wartościach: partnerstwie, rozwoju i odpowiedzialności. Nasze najważniejsze zasady związane są z postawą wobec firmy, pracowników, prowadzonych działań biznesowych oraz utrzymywanych relacji zewnętrznych.

Nasze wartości to:

 • PARTNERSTWO – dla nas to utożsamianie się z Grupą Kapitałową PGE i wynikające z tego współdziałanie; to efektywna i twórcza współpraca, prowadząca do efektu synergii, w każdym obszarze naszego działania – na rzecz klientów, właścicieli, pracowników i partnerów biznesowych; wynikającego z dobrej współpracy między spółkami i segmentami, jak również między indywidualnymi pracownikami oraz między zespołami. Partnerstwo - to relacje oparte na szacunku.
   
 • ROZWÓJ – dla nas to ciągłe doskonalenie ludzi, organizacji, procesów i technologii; to tworzenie warunków do wprowadzania innowacji, aktywne szukanie nowych rozwiązań. Do rozwoju niezbędna jest odwaga wprowadzania zmian i kreowania nowej rzeczywistości.
   
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ – dla nas to dbałość o bezpieczeństwo energetyczne kraju i rozwój polskiej gospodarki, o zrównoważony rozwój naszej firmy, o firmę jako dobre miejsce pracy oraz zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy; to niezawodność zarówno organizacji, jak i każdego z nas. Odpowiedzialność to uczciwość w każdym działaniu, które podejmujemy.

 

Compliance - zobacz zasady obowiązujące w GK PGE

 

Kontakt

Jeśli chcesz zadać pytanie lub zgłosić wątpliwości skontaktuj się z wyznaczonym w Spółce Koordynatorem Compliance:

Mariusz Lach
+48 781 900 721
mariusz.lach@gkpge.pl


W przypadku podejrzenia naruszenia prawa lub wartości i zasad Grupy Kapitałowej PGE, można dokonać zgłoszenia w następujący sposób:

1. Wypełniając formularz online  >>>TUTAJ<<< 

2. Wysyłając:

 • wiadomość e-mail na adres wyznaczonego w Spółce Koordynatora Compliance: Mariusz.lach@gkpge.pl,
  lub
 • wiadomość e-mail na adres: uczciwybiznespge@gkpge.pl,
  lub
 • wiadomość e-mail na adres: rada_nadzorcza.PGESA@gkpge.pl (wiadomości te trafią do: Rady Nadzorczej PGE S.A.),
  lub
 • korespondencję pisemną w formie listu na adres dyrektora Departamentu Compliance PGE S.A., ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa z dopiskiem: „do rąk własnych”. 

3. Dzwoniąc:​​​​​​

 • do wyznaczonego w Spółce Koordynatora Compliance pod numer: +48 781 900 721,
  lub
 • pod numer: 22 340 12 02 (dni robocze w godz.: 9.00 - 17.00).


Zgłoszenie może być anonimowe. Opcjonalnie, w formularzu online, mogą Państwo podać dane kontaktowe.

Informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych w związku z przesłanym zgłoszeniem można znaleźć   >>>TUTAJ<<< 

Informujemy, że będziemy odpowiadać wyłącznie na wiadomości dotyczące działań godzących w zasady Kodeksu etyki GK PGE oraz stojących w sprzeczności z pojęciem „uczciwego biznesu”.

Dane osobowe i inne przekazane informacje pozostają poufne do momentu wyrażenia zgody przez informatora na ich ujawnienie w całości lub w części.