Dane Spółki

PGE Paliwa sp. z o.o.

ul. Ciepłownicza 1
31-587 Kraków

+48 12 64 66 740
biuro.pgepaliwa@gkpge.pl

 

NIP: 675-10-19-150
REGON: 351201910
Nr identyfikacyjny w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000050911
Kapitał zakładowy: 415 000 PLN