Mirosław Jarynowski

Mirosław Jarynowski

p.o. Prezesa Zarządu

Mirosław Jarynowski związany jest od 2009 roku z Grupą Kapitałową PGE gdzie realizował zadania związane z zabezpieczeniem dostaw surowców produkcyjnych na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

W tym okresie pracował na stanowiskach specjalistycznych jak i menadżerskich gdzie odpowiadał za zakupy surowców, usług logistycznych i usług towarzyszących oraz kreowanie, wdrażanie i realizację wypracowanych strategii.

Uczestniczył w realizacji wielu projektów związanych z zarządzanymi obszarami w tym centralizacji procesów zakupu surowców produkcyjnych oraz integracji po zakupie przez GK PGE aktywów wytwórczych EDF w Polsce. Dodatkowo brał udział w projektach związanych z wdrożeniem i optymalizacją systemów informatycznych dedykowanych do obsługi zarządzanych obszarów.

Mirosław Jarynowski jest absolwentem Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Ukończył również studia MBA organizowane przez Politechnikę Warszawską.