Mirosław Piłat

Mirosław Piłat

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Mirosław Piłat od początku swojej kariery zawodowej sięgającej 1995 roku związany jest z obszarem finansowym w branży energetycznej, gdzie pełnił różne funkcje w obszarach kontrolingu, finansów i ubezpieczeń.

W latach 2010-2015 pracował na stanowisku Zastępcy Dyrektora Finansów ds. Zarządzania Finansami a w latach 2016-2022 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontrolingu i Skarbu w PGE Energia Ciepła S.A. 

Posiada także bogate doświadczenie menedżerskie. Był koordynatorem wielu projektów z obszaru finansów w tym utworzenia działu finansowego w strukturach centrum usług wspólnych i wdrożenia grupowych rozwiązań zarządzania płynnością finansową. 

Mirosław Piłat jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach kierunku Bankowość i Finanse.