Ochrona Danych Osobowych

PGE Paliwa sp. z o.o. przykłada dużą wagę do zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych przez spółkę z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. RODO.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie na adres: PGE Paliwa sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków (z dopiskiem „Kontakt z IOD”) lub  wypełniając poniższe formularze i wysyłając je na adres mailowy iod.pgepaliwa@gkpge.pl

Formularze są także dostępne na recepcjach w siedzibie Spółki i jej oddziałach. Ponadto istnieje możliwość kontaktu poprzez wydrukowanie poniższych formularzy i ich przesłanie na adres Spółki.

Realizacja praw podmiotów danych

Jeśli chcesz zażądać od PGE Paliwa sp. z o.o. realizacji prawa podmiotu danych, przysługującego Ci na mocy art. 12-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. RODO, skorzystaj z formularza dla realizacji praw podmiotów danych

Inne zapytanie

W innych sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, osoby których dane dotyczą mogą skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych PGE Paliwa sp. z o.o. wykorzystując formularz dla innych zapytań